BESTILLINGSBETINGELSER

Ta med bestillingsbekreftelser m v

Du må til enhver tid sørge for å ha dine bestillingsbekreftelser, e-billetter og eventuelle andre reisedokumenter (inkludert pass) med på reisen. Vi er ikke ansvarlig dersom leverandøren ikke gir deg det bestilte produktet eller tjenesten uten fremvisning av slik dokumentasjon. Du har plikt til å informere oss dersom du ikke har mottatt relevant dokumentasjon i god tid før din reise.

Unnlatelse av å møte opp

Dersom du har en reservasjon for noen av våre produkter eller tjenester, inkludert flyreiser, leiebil, overnatting og pakketurer, men unnlater å møte opp tidsnok for innsjekking, henting av bil eller på annen måte ikke benytter deg av slike produkter eller tjenester, har du ikke krav på noen refusjon fra oss.

1. ENDRINGER OG AVBESTILLING

1.1 Endringer og avbestillinger uført av deg (hvis du ikke har avbestillingsbeskyttelse)

a) Du må ringe oss på +47 21 03 43 57 for å endre eller avbestille reisen din. Alle endringer faller inn under det aktuelle flyselskapets, hotellets eller bilutleierens ("Leverandøren") begrensinger, restriksjoner og disponibilitet.

b) Du vil motta den refunderbare andelen av kjøpesummen (om noen), og denne summen vil videreføres til deg i den grad vi mottar refusjon fra Leverandøren.

c) Hvis avbestillingen innebærer at Leverandøren krever en avbestillingsavgift (som i noen tilfeller kan utgjøre 100% av kjøpesummen), eller hvis endringer fører til at bestillingen blir dyrere (dersom du for eksempel ønsker å oppgradere til et dyrere hotell), må du betale slike tilleggskostnader i tillegg til ebookers kjøpesum nedenfor.

d) Ebookers vil kreve et administrasjonsgebyr hvis du ønsker å endre eller avbestille noe i den opprinnelige bestillingen din.

Vennligst se oversikten nedenfor for hvilke ebookers-gebyr som gjelder for din bestilling:

Flyreiser
Endring: 400 NOK per reisende
Avbestilling: 400 NOK per reisende

Lavprisfly
Vennligst kontakt det aktuelle flyselskapet direkte ved endringer eller avbestillinger.

1.1.1 Hoteller

Endringer: Alle endringer blir betraktet som en avbestilling og en ny bestilling.

Hotellet har som regel sin egen avbestillingspolicy som du kan se på siden med reisedetaljene før du bestiller. En eventuell avbestillingsavgift gjelder per rom og ikke per bestilling. Hotellets regler og avgifter i forbindelse med avbestilling debiteres deg direkte. Dersom hotellet ikke har noen avbestillingspolicy kommer ebookers ikke til å kreve en slik avgift.

1.1.2 Leiebil

Endringer - Alle endringer blir betraktet som en avbestilling og en ny bestilling.
 
Avbestilling - Avbestilling inntil 48 timer før avhenting: full refusjon.
 
Hvis du avbestiller mindre enn 48 timer før henting, har du ikke krav på refusjon. Du har heller ikke krav på refusjon dersom du ikke henter bilen eller du avbryter leieforholdet.
 
Endringer eller avbestillinger skal gjøres via telefon til ebookers i åpningstiden. Ved forsinket opphenting ber vi dere kontakte utleiefirmaet direkte.

1.1.3 Pakkereiser

Endringer: Det er normalt ikke tillatt å endre reservasjoner av pakkereiser som du har bestilt gjennom ebookers. I eksepsjonelle tilfeller kan navneendringer gjøres, men et tilleggsgebyr på 1000 kroner per bestiling må da betales i tillegg til gebyret fra leverandøren. Endringer vil være avhengig av tilgjengelighet og restriksjoner og begrensninger hos leverandøren.

Avbestillinger: Ved avbestilling vil din pakkereise bestilt hos ebookers ikke være refunderbar. I det sjeldne tilfelle at leverandøren vil akseptere en avbestilling, må et administrasjonsgebyr på 1000 kroner per bestilling betales i tillegg til leverandørens gebyr.

1.1.4 Reiseforsikring

Alle forsikringspremier må betales i sin helhet på kjøpstidspunktet. En forsikringspolise kan sies opp, og den er refunderbar til og med 14 dager etter kjøpstidspunktet.

1.2 Dine endringer og avbestllinger (hvis du har avbestillingsbeskyttelse)

Avbestillingsbeskyttelsen er ikke refunderbar uansett årsak.

1.2.1 Fly-, hotell- og pakkereiser AVBESTILLING MED AVBESTILLINGSBESKYTTELSE

ebookers anbefaler at du tegner avbestillingsbeskyttelse for fly-, hotell- eller pakkereisen. Avbestillingsbeskyttelsen er ikke inkludert i prisen og må kjøpes i forbindelse med bestillingen for å være gyldig. Avbestillingsbeskyttelsen er ikke refunderbar. Avbestillingsbeskyttelsen dekker først og fremst akutt sykdom med legeerklæring i henhold til 1a-1g nedenfor.

a) Hvis den reisende har avbestillingsbeskyttelse, kan reisen avbestilles i tilfellene som er beskrevet i punkt a-g ved betaling av et administrasjonsgebyr på 400 kroner per person ved fly- & pakkereiser og 200 kroner per rom ved hotellbestilling. Avbestillingsbeskyttelsen i seg selv kan ikke refunderes.

b) Avbestilling kan foretas dersom den reisende eller hans/hennes ektefelle/samboer, slektning i direkte nedadgående eller oppadgående linje av den reisende eller den reisendes ektefelle/samboer eller søsken eller person den reisende har bestilt turen sammen med, før avreise, men etter at kontrakten ble bindende for den reisende, blir rammet av alvorlig sykdom, funksjonshemming eller ulykke, og denne hendelsen er av en type som gjør at den reisende med rimelighet ikke kan gjennom reisen. Vær oppmerksom på at avbestillingsbeskyttelsen ikke gjelder ved graviditet, komplikasjoner i forbindelse med graviditet eller kronisk sykdom som er konstatert tidligere (bortsett fra hvis du legger ved en legeerklæring om at du var frisk da du bestilte reisen).

c) Hvis uventet hendelse inntreffer som forårsaker materielle skader på den forsikredes faste bosted i Norden.

d) Avbestilling kan foretas dersom personen som den reisende har bestilt reisen sammen med, avbestiller sin reise i henhold til punkt b eller c, og det er urimelig at den reisende skal gjennomføre reisen uten følge av den andre personen.

e) En reisende som har bestilt overnatting sammen med en annen reisende som har avbestilt reisen i henhold til punkt a-d, skal uten ekstra omkostninger tilbys overnatting med tilsvarende standard som det som er bestilt, på samme eller tilsvarende hotell/feriested, i rom/leilighet som er egnet for det resterende antallet reisende. Dersom slik overnatting ikke kan tilbys, skal den reisende få benytte den bestilte overnattingen uten ekstra omkostninger.

f) Avbestillingen skal foretas av den reisende så snart som mulig etter at grunnlaget for avbestillingen har oppstått.

g) Hvis avbestillingen skyldes sykdom eller skade på den reisende eller andre personer som nevnt i punkt b), gjelder avbestillingsbeskyttelsen bare sammen med ebookers’ egen legeerklæring og denne er fylt ut av en autorisert lege som er tilknyttet det norske helsevesenet. Navn på lege, navn på klinikk/sykehus, telefonnummer og stempel skal stå på erklæringen. Hvis det ikke er noe stempel, må du legge ved en kopi av legens offentlige godkjenning. Legeerklæringen må vise datoen for undersøkelsen, resultatet av undersøkelsen og diagnosen. Den må også inneholde en erklæring om at legen fraråder reising. Originalversjonen av legeerklæringen må leveres. Dersom det blir spørsmålstegn, forbeholder ebookers seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon som bekrefter legeerklæringen.
Når avbestillingen er gjort hos et lavprisflyselskap skal dette bevises med avbestillingsbekreftelsen samt kvittering på avbestillingskostnaden.

Velg den legeerklæringen som gjelder for din avbestilling. Last den ned, skriv den ut og ta den med til legen.

Last ned ”Legeerklæring for reisende

Last ned ”Legeerklæring for slektning av reisende

Du trenger Acrobat Reader for å åpne legeerklæringene. Hvis du ikke har dette programmet, kan du laste det ned gratis fra www.adobe.no.

Legeerklæringer som mottas mer enn 14 dager etter avbestillingsdatoen, blir ikke vurdert.

Avbestilling skal gjøres via telefon til ebookers i åpningstiden. Avbestilling utenom åpningstiden skal gjøres direkte til flyselskapet eller hotellet. Avbestilling må foretas minst to timer før avreise. Ved reise med et lavprisflyselskap skal avbestillingen skje direkte til flyselskapet, uansett tid.

For å få refusjon må original reisedokumentasjon og legerklæring i henhold til betingelsene ovenfor sendes i brev til:

MrJet/ebookers Scandinavia AB
Box 190 46
104 32 Stockholm

Reisende som ikke møter frem på oppgitt tidspunkt, eller som er forhindret fra å reise på grunn av manglende reisedokumentasjon (pass, visum etc.), har ikke krav på refusjon.

1.2.2 Leiebil – AVBESTILLING MED AVBESTILLINGSBESKYTTELSE

Ved å kjøpe ebookers avbestillingsbeskyttelse kan du avbestille leiebilen kostnadsfritt helt frem til det avtalte tidspunktet for henting av bilen. Dersom du avbestiller etter dette tidspunktet, har du ikke krav på refusjon.

Ved avbestilling blir det betalte beløpet refundert eksklusive avbestillingsgebyret. Dersom du ikke henter bilen eller avbryter leieforholdet, har du ikke krav på refusjon. Avbestillingen må foretas via telefon til ebookers i åpningstiden. Vennligst merk at du ikke kan kontakte bilutleiefirmaet for å avbestille eller endre bestillingen.

1.3 Endringer – foretatt av oss

Din bestilling er rettslig bindende etter at du har mottatt bekreftelse fra oss på dette.

Hvis det skjer vesentlige endringer i reisen, har du rett til å kansellere reiseavtalen og få refundert alt som er betalt, eller ta imot en erstatningspakke med samme eller høyere kvalitet uten tilleggskostnad (hvis ebookers er i stand til å tilby en slik reise), eller ta imot en erstatningspakke av lavere kvalitet (hvis ebookers er i stand til å tilby en slik reise) der ebookers vil refundere differansen mellom den opprinnelige pakken og erstatningspakken. Du må utøve rettighetene som fremgår av dette avsnittet så snart som mulig etter at ebookers har informert deg om prisendringer eller andre vesentlige endringer av reisen, og om eventuelle tilbudte erstatningspakker.

Hvis det skulle skje en vesentlig endring, vil du også, dersom det blir ansett som rimelig, motta kompensasjon fra ebookers, med mindre endringen skyldes forhold utenfor vår kontroll som verken vi og/eller Leverandørene kunne forutse eller hindre, selv med all tilbørlig aktsomhet. ebookers anser følgende for å være eksempler på vesentlige endringer i din ferie, og vil betale kompensasjon avhengig av hvor lenge før avreise vi varslet deg om endringen:

 • Endring av overnatting til et hotell i samme område;
 • Endring av flyavgangstid med mer enn 12 timer;
 • Endring av avreiseflyplass til en flyplass i en annen by;
 • Endring av feriens lengde;
 • Endring av avreisedato;
 • Prisøkning på mer enn 10 %.

1.4 Hendelser utenfor vår kontroll

Dette omfatter: uvanlige, uforutsette eller uunngåelige hendelser utenfor vår kontroll, konsekvenser av dette som ikke kunne ha vært unngått til tross for rimelig aktsomhet, inkludert, men ikke begrenset til krig, trussel om krig, opprør, sivil ulydighet eller strider, statlige pålegg/inngrep, terroristvirksomhet, naturkatastrofer eller industrikatastrofer, brann, ekstreme værforhold, vannstanden i elver og floder, stenging av flyplasser og kan også omfatte arbeidskonflikter som involverer tredjeparter, tekniske problemer eller vedlikeholdsproblemer eller uforutsette driftsavgjørelser for luftfartselskaper som endringer av rutetabellen eller feil i IT-infrastrukturen (inkludert, men ikke begrenset til vårt nettsted) eller feil med Internett-tilkoblinger. Med unntak av det som er uttrykkelig nevnt i disse bestillingsbetingelsene, påtar vi oss intet ansvar, og vi betaler ikke kompensasjon i tilfeller der utførelsen av våre kontraktsmessige forpliktelser blir forhindret av hendelser utenfor vår kontroll.

2. BESTILLING AV FLYREISER

2.1 Minimumsalder

ebookers kan ikke booke billett for noen under 18 år som reiser alene.

2.2 e-billetter

De fleste flyselskaper tilbyr bare elektronisk bekreftelse av bestillingen, eller e-billetter, på enkelte ruter. Vi kan ikke holdes ansvarlig dersom du ikke mottar e-billetten på grunn av feil e-postadresse eller innstillinger for spam-mail. Du kan forsikre deg om at du får e-billettene ved å legge til ebookers på listen over klarerte avsendere. Du må varsle oss umiddelbart dersom du skifter e-postadresse eller telefonnummer etter at du har bestilt noe fra ebookers. I tillegg må du kontrollere at navnet i passet samsvarer med navnet på billetten og/eller bestillingsbekreftelsen. Det er ditt ansvar å informere oss hvis du ikke mottar e-billetter.

2.3 Lavprisflyvninger

Hvis du vil bestille en flyreise fra et lavprisflyselskap, kan du velge en flyreise på websidene til ebookers som vises under logoen eller ordene “Low Cost”. Når du har oppgitt de relevante opplysningene på nettstedet, videresender vi disse til lavprisflyselskapet. Bestillingen gjøres direkte mellom deg og lavprisflyselskapet. Når bestillingen er fullført, mottar du to bestillingsbekreftelser via e-post, én fra flyselskapet og én fra ebookers. Ved innsjekking må du ha med deg referansen som du mottar fra flyselskapet. Det er ditt ansvar å kontrollere at alle detaljene i bestillingen er riktige før du fortsetter. Ved eventuelle endringer eller avbestillinger kontakter du flyselskapet direkte og oppgir referansenummeret.

Vi trekker vårt bestillingsgebyr for lavprisflyvninger fra deg når du bestiller. Vi sender en faktura til deg som bekrefter bestillingen hos flyselskapet, og flyselskapet fakturerer deg for reisen, inkludert skatter og avgifter. De fleste lavprisflyselskaper har et administrasjonsgebyr på opptil 100 kroner. Du vil bli opplyst om dette i flyselskapets bestillingsbekreftelse. Avgifter, inklusive flykostnaden, kan oppgis og debiteres i annen valuta (f.eks. CHF, EUR, GBP). Men den endelige kostnaden vil bli beregnet i lokal valuta og bankens vekslingskurs kan påvirke sluttprisen i kroner. Lavprisflyselskaper kan også ha ekstra gebyrer for innsjekket bagasje og mat og drikke ombord.

2.4 Flytider

I reiseruten fra ebookers er flytidene som er oppgitt, kun veiledende. Alle avreise-/ankomsttider på flybilletten er oppgitt av de aktuelle flyselskapene og er bare antatt avreisetidspunkt. De kan endres som følge av begrensninger i flytrafikkontroll, værforhold, drifts- og vedlikeholdskrav samt kravet til passasjerer om å sjekke inn i tide. Med mindre flyturen er kjøpt som en del av en pakkereise, er ikke vi ansvarlig hvis det er endringer av en avreise-/ankomsttid som tidligere er oppgitt, eller som står på billetten, eller for eventuelle andre endringer av flyreisen som det aktuelle flyselskapet foretar. Vær oppmerksom på at hvis en del av en flyreiserute ikke benyttes , kan resterende deler av reisen kanselleres uten varsel. Hvis denne situasjonen oppstår, kan vi ikke påta oss ansvar for noen kostnader som påløper. Derfor blir du bedt om å bekrefte flyreisene på nytt hos flyselskapet i henhold til flyselskapets gjeldende frist for ny bekreftelse. For alle flyreiser er det ditt ansvar å sjekke avreise- og ankomsttidene for flyreisen når du skal ut og reise.

Vi kan ikke gjøre noen spesialavtaler med deg hvis du er forsinket siden disse forholdene utelukkende bestemes av det aktuelle flyselskapet. Vær oppmerksom på at klokkeslettene som vises på billetten eller reiseruten, er avgangstidene for flyreisen. Innskjekkingstidspunktet, slik det blir beskrevet av flyselskapet eller i flyselskapenes rutetabeller, er siste tidspunkt for når passasjerene kan sjekke inn, slik at det er nok tid til å gjennomføre alle formaliteter. Flyavganger kan ikke forsinkes av passasjerer som ankommer sent, og verken vi eller flyselskapet påtar oss noe ansvar i slike tilfeller.

2.4.1 Hele billetten må benyttes

Flystrekninger/flykuponger må benyttes i samme rekkefølge som i bestillingen. Dette betyr at utreisen må brukes før returreisen og at alle eventuelle mellomlandinger må brukes. Samtlige flystrekninger må benyttes i riktig rekkefølge. Hvis du ikke bruker en strekning i reiseplanen din kan bestillingen automatisk avbestilles av flyselskapet og du har ingen rett til refusjon av ubrukte strekninger.

2.5 Reservering av sete og spesialmat

Vi har ingen kontroll over flyselskapenes fordeling av seter. Dersom du har spesielle ønsker når det gjelder sete, bør du sjekke inn så tidlig som mulig. Vi kan ikke garantere at du vil få oppfylt ønskene dine. Du kan be om spesialmat, men vi kan ikke garantere at flyselskapet kan oppfylle ønskene dine.

2.6 Direkteflyvninger

Vær oppmerksom på at en flyavgang som blir beskrevet som "direkte", ikke nødvendigvis er uten mellomlandinger. En flyreise som kalles direkte, er en flyreise der det ikke er behov for å skifte fly i løpet av reisen.

2.7 Gravide og barn

Enkelte flyselskaper nekter å frakte kvinner som er 28 uker eller lenger på vei på hjemreisetidspunket. Sjekk med flyselskapet du skal reise med, fordi slike regler kan variere. Rådfør deg også med legen din. Barn må være 6 uker eller mer for å reise med fly, og de må enten sitte på fanget til en voksen eller ha et barnesete. Kontakt flyselskapet du skal reise med, for å få informasjon om passende seter. Vanligvis må barn fra 2 år og oppover sitte i et sete. Barn må være under 2 år på hjemreisetidspunktet for å ha rett til barnepris som vanligvis er 10-20 % av IATAs (International Air Transport Association) offisielle priser.

2.8 Statlige flyavgifter

Prisen på flyturen kan inkludere skatter og avgifter som staten har innført på lufttrafikk. Dette kan utgjøre en betydelig del av kostnadene for luftfart og er enten inkludert i prisen eller vises for seg på billetten. Det kan også hende at du må betale andre skatter eller avgifter i tillegg, det er for eksempel ikke alltid mulig å inkludere alle avreiseskatter i billetten(e). I noen tilfeller må avreiseavgifter betales til staten i landet du reiser fra ved avreise, og de kan derfor ikke refunderes av oss

2.9 Fellesskapsliste

I henhold til EU-forskrifter er vi pålagt å vise til en “fellesskapsliste” som inneholder opplysninger om flyselskaper som er underlagt driftsforbud i EU. Fellesskapslisten er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_da.htm.

Vi forbeholder oss retten til å endre flyselskap hvis flyselskapet er svartelistet i henhold til EU-forskrifter. Du vil bli varslet om eventuelle endringer av flyselskap etter at du har mottatt billettene, så snart som mulig, og i alle tilfeller senest ved innsjekking eller ved ombordstigning.

2.10 Bagasje

Bagasje kan variere fra flyselskap til flyselskap, og fra klasse til klasse og/eller rute. Det anbefales at du har så lite håndbagasje som mulig. Det kan være avgifter for innsjekket bagasje. Be flyselskapet om informasjon om dette siden disse reglene stadig endres.

Du kan gå til www.iata.org/bags hvis du vil ha informasjon og linker. Av sikkerhetsmessige årsaker må ikke farlige gjenstander pakkes i innsjekket bagasje eller håndbagasje. Gjenstander det er begrensinger for, omfatter, men er ikke begrenset til, komprimerte gasser, etsende stoff, sprengstoff, brennbare væsker og gjenstander, radioaktivt materiale, oksiderende materiale, giftstoffer, smittestoffer eller dokumentmapper med installerte alarmenheter.

2.11 Nektet ombordstigning, innstillinger og forsinkelser

I henhold til europeisk lov har du under visse omstendigheter krav på refusjon og/eller kompensasjon fra flyselskapet i forbindelse med nektet ombordstigning, innstillinger og forsinkelser. Mer informasjon om disse rettighetene er offentliggjort på europeiske flyplasser, og de er også tilgjengelig fra flyselskapene. Kompensasjon i slike tilfeller er imidlertid flyselskapets ansvar. Hvis du behøver ytterligere råd og informasjon om dine rettigheter i denne forbindelse, kan du kontakte Forbrukerrådet på telefon 815 58 200 eller www.forbrukerradet.no.

3. BESTILLING AV HOTELL / KUN OVERNATTING

3.1 Lokale ekstraavgifter

Enkelte hoteller krever at det betales en lokal ekstraavgift (f.eks. en ferieskatt) ved inn- eller utsjekking. Vær oppmerksom på at dette beløpet kommer i tillegg til beløpet som vises under bestillingsprosessen for “'totalbeløp for bestilling”. Hvis det er aktuelt, vises dette beløpet på siden med reisedetaljer i prissammendraget.

3.2 Forbehold om kart/avstand

Vær oppmerksom på at kartinformasjon om avstand fra sentrum til hotellet bare er veiledende. Hvis en kunde ønsker at hotellet skal være innen en viss avstand fra sentrum eller et bestemt sted, må kunden kontakte hotellet før bestillingen blir foretatt.

3.3 Tilgjengelighet

Hvis vi ikke kan bekrefte den opprinnelig ønskede overnattingen, ringer vi deg for å informere deg om detaljene for alternativ overnatting eller mangel på tilgjengelighet. Da får du muligheten til å godta alternativ overnatting eller få beløpet du har betalt oss for den opprinnelige bestillingen, refundert.

3.4 Forhåndsbetalte hoteller/ hoteller som betales på stedet

Vi selger hotellreservasjoner på to forskjellige måter:-

i) forhåndsbetalte hoteller som vi selger til deg direkte som hovedmann og

ii) hoteller som betales på stedet som vi selger til deg som mellommann – disse kan gjenkjennes på nettstedet som hoteller der hotellregningen må betales direkte til hotellet ved inn- eller utsjekking.

For alle hoteller som skal betales på stedet fungerer vi som en mellommann på dine vegne, og ebookers sender deg en bekreftelse som du skal bruke for å bekrefte bestillingen av hotellet. Hotellet debiterer betalingen fra deg for overnattingen ved utsjekking. Du får informasjon om alle slike beløp under bestillingsprosessen.

3.5 Hotellstandard

Det blir brukt stjerner til å vise generell kvalitet, servicenivå, standard på mat og utvalg av fasiliteter som er tilgjengelig på et hotell. Hvilke kriterier som brukes i de ulike landene, varierer avhengig av hvilke krav som stilles av det relevante organet, og stjernene er kun tatt med i informasjonsøyemed. Stjernene er ikke en garanti av noe slag fra ebookers. Vær oppmerksom på at disse vurderingene gjøres i henhold til internasjonale standarder, og standarden på hoteller kan derfor ofte være lavere enn i Skandinavia i forhold til antall stjerner.

3.6 Hotellfasiliteter

Les den detaljerte beskrivelsen av hotellet hvis du vil ha informasjon om andre retningslinjer som gjelder for hotellet der du skal bo. Du må være minst 21 år for å sjekke inn på enkelte hoteller, spesielt i USA.

Vennligst merk at hotellene som vi bestiller for deg, ikke bare er forbeholdt kun ebookers’ kunder. Vi er ikke ansvarlig for noen begrensninger i fasiliteter på grunn av andre hotellgjester eller deres aktiviteter. ebookers påtar seg intet ansvar for hotellinnhold (inkludert bilder, utvalg av fasiliteter osv.) som vises på vårt nettsted. Hoteller kan endre fasilitetene og eiendommen uten å varsle ebookers på forhånd, og det er kundens ansvar å sjekke fasilitetene direkte med hotellet før avreise.

3.7 Romtype

Vi kan ikke garantere noen spesiell type rom, for eksempel røykfrie rom, type sengetøy, plassering av rom, utsikt osv.

Et dobbeltrom kan ha en dobbelseng eller to enkeltsenger. Når du bestiller et rom for tre eller fire, kan rommet ha en dobbeltseng (138 cm bred) og to ekstra senger eller to dobbeltsenger. Dersom du ønsker separate senger for to personer, må du gi oss beskjed om det på forhånd, og vi anbefaler derfor å bestille to enkeltrom i stedet for ett dobbeltrom for å unngå misforståelser.

3.8 Lokale avgifter som ikke er inkludert i hotellprisen

Vær oppmerksom på at det kan være skatter i utlandet som ikke ble betalt i forbindelse med kjøpet, som må betales i forbindelse med hotellbestilling, f.eks. lokale skatter, omsetningsavgift osv. Eventuelle lokale skatter må betales av deg direkte til hotellet ved inn-/utsjekking.

3.9 Betingelser for prismatch – bestilling av hotell

Vi er så sikre på at våre priser er minst like bra som hvilken som helst annen pris du kan finne på nettet, at vi har en prismatch. Dersom du finner en bedre pris på samme hotell, betaler vi tilbake mellomlegget.

Kontakt oss med følgende informasjon:

1. Referansenummeret ditt fra ebookers.no.
2. Firmanavn og nettaddressen til den andre nettsiden hvor du fant prisen.
3. Detaljene rundt prisfunnet, med skjermbilde av prisen tilbudt på den andre nettsiden.

Vi ser nærmere på saken din og kontakter deg via e-post i løpet av 2 virkedager. Hvis du har krav på refusjon refunderes mellomlegget til kredittkortet du brukte da du utførte bookingen din hos oss. Vi forbeholder seg retten til å endre eller avslutte hele eller deler av Prismatchen til enhver tid, i forhold til vilkårene og bestemmelsene du finner på ebookers.no.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Refusjonen må kreves innen 14 dager etter bestillingen og minst 72 timer før datoen for første overnatting.
 • Kravet må være basert på sammenligning av priser fra andre reiseforhandlere på Internett.
 • Kravet må være basert på en like-for-like-sammenligning av samme type rom og boform på samme hotell, de samme tjenestene som tilbys av ebookers (f.eks. inkludert serviceavgifter, skatter og frokost) og må gjelde for de samme datoene som faktisk er bestilt.
 • Overnattingen til lavere pris må være umiddelbart tilgjengelig for kunden via elektronisk bestilling. Rom "på forespørsel" er unntatt.
 • Overnattingen til den laveste prisen må ikke være et spesialtilbud, en rabatt på grunn av et bonusprogram eller en kampanjepris eller en del av en pakke. Prismatchen gjelder ikke i ebookers’ messe- eller konferanseperioder. ebookers må kunne verifisere kravet om prisforskjell på en rimelig måte.

Hvis du vil sende inn et krav basert på en prissammenligning kan du kontakte oss.

3.10 Annet

Visse hotell kan be om gyldig kredittkort eller kontantdepositum ved innsjekking. Det er kundens ansvar å ha sørget for tilstrekkelig høy kredittgrense på kredittkortet eller kontantbeløp.

4. BESTILLING AV LEIEBIL

4.1 Nedre aldersgrense

Alle leiebilfirmaer har en nedre aldersgrense for leie av bil uten ekstra gebyrer. Den er vanligvis 25 år og eldre. Sjåfører mellom 21–24 vil alltid måtte betale et ekstragebyr som må betales på stedet, er underlagt skatt og som ikke kan refunderes.

4.2 Øvre aldersgrense

Hvis du er over 69, er det ditt ansvar å sjekke med leiebilfirmaet hva som gjelder der. Hvis du ikke sjekker dette, og du er over den øvre aldersgrensen, er det ikke sikkert at du får utlevert bilen.

4.3 Leiedepositum

Leiefirmaer aksepterer bare kredittkort for å sikre depositumet på utleiestedet. Dette er firmaets sikkerhet for å leie ut bilen til deg. Kredittkortet må være i sjåførens navn. Depositumet er reservert på kortet under leieperioden. Depositumsbeløpet varierer kraftig avhengig av hvilken bil du leier og hvor du reiser. Depositum kan i enkelte tilfeller overstige 1000 EUR. Vær oppmerksom på at det ikke foretas noen transaksjon, bare en reservasjon av beløpet, men det må imidlertid være nok penger til å dekke depositumet. Når bilen returneres, frigjøres beløpet på din konto igjen.

Når du leier spesialbiler, for eksempel en kabriolet, luksusbil, minibuss osv, må sjåføren fremlegge to kredittkort i sitt navn som depositum.

Vi er ikke ansvarlig for noen kompensasjon eller lignende hvis du ikke har et kredittkort når du henter bilen og ikke får leie bil av leverandøren.

Alle vanlige kredittkort aksepteres for depositum. Visa Electron, Maestro, Dan-kort eller kontanter aksepteres ikke.

Hvis du bruker et debetkort uten kreditt, må du være oppmerksom på at depositumet er reservert på bankkontoen og ikke kan brukes i leieperioden. Sjekk på forhånd at du har nok penger på kortet/kontoen.

4.4 Førerkort

Alle førere må ha et gyldig førerkort. Førerkortet må være gyldig på utleietidspunktet og må ikke utløpe i leieperioden. Sjåføren må ha hatt gyldig førekort i mer enn 12 måneder. Vi er ikke ansvarlig for kompensasjon eller lignende hvis du ikke kan fremvise et gyldig førerkort til leverandøren og blir nektet leiebil.

I enkelte land kreves det at du har et internasjonalt førerkort. Vennligst undersøk dette nærmere med Norges Automobil-Forbund, www.naf.no.

4.5 Forbehold om egenandel

Selv om prisene er inkludert* alt, er det alltid en egenandel som må betales. Egenandelen er beløpet som må betales dersom ulykke/skade eller tyveri skulle forekomme. En reduksjon betyr at egenandelen er redusert til et beløpt som kan variere avhengig av bilen du leier, og reisemålet. En eliminering betyr at egenandelen reduseres til et minimum eller bortfaller.

Vi har inkludert reduksjon i våre priser. Det betyr at dersom en ulykke, en skade eller et tyveri forekommer, må du fortsatt betale en egenandel, men den er redusert. Beløpet avhenger av reisemål og biltype. I Europa og i andre land (ikke USA) kan du tegne en ekstra forsikring, super CDW, som eliminerer eller reduserer egenandelen til et minimum. Forsikringen tegnes og betales ved henting av bilen.

Unntak: I USA er forsikringen Super CDW inkluder i prisen. Det betyr at sjåføren ikke blir belastet med noe ekstra dersom en ulykke, en skade eller et tyveri skulle forekomme.

NB: Les gjennom betingelsene i kontrakten før du undertegner. I kontrakten kan du lese om hvilke tilleggsgebyrer du blir belastet med.

*Det kan være tilleggsgebyrer i Australia og på New Zealand.

4.5.1 Eliminering av egenandel - Leiebil

Forsikringen erstatter den egenandelen du må betale dersom du får en skade på bilen eller om den blir stjålet.

Forsikringen erstatter også skader i kupeen du som leietaker årsaker gjennom en plutselig og uforutsett hendelse.

Hvis du mister bilnøklene, så erstatter forsikringen kostnaden du må betale til bilutleieren for manglende nøkler.

4.6 Forsinket levering av kjøretøy

Leiebilen må leveres tilbake senest samme klokkeslett som den ble hentet. Hvis du beholder bilen lenger enn det som er avtalt, må du kanskje betale et straffegebyr. Siden bilutleiefirmaer har døgnbaserte priser, blir du belastet per døgn ved forsinket levering av bilen. Dette gebyret må betales på stedet og i henhold til bilutleiefirmaets prisliste.

4.6.1 Sen henting av kjøretøyet

Legg merke til at det alltid er kundens ansvar å kontakte utleiefirmaet ved forsinket ankomst. Dersom flyet blir innstilt eller forsinket, eller hvis forsinkelsen avhenger av andre årsaker, kan ebookers ikke lenger garantere for leiebilbestillingen. 
 
Utleiefirmaet kan eventuelt kreve en ekstra avgift ved forsinket henting og/eller ikke ha samme bilkategori tilgjengelig.

4.7 Leieavtale

ebookers samarbeider med store bilutleiefirmaer som Alamo, Avis, Budget, Europcar, Sixt og Hertz. ebookers fungerer som en mellommann mellom kunden og bilutleiefirmaet. Det er informasjonen fra bilutleiefirmaet som vises ved bestilling.

Du sammenligner, velger og leier den bilen som passer deg best. Pass på at du velger riktig bilstørrelse slik at du får en bil som passer deg, medpassasjerene og bagasjen. Bilutleiefirmaet kan aldri garantere en bestemt biltype. Bildet som vises, er bare et eksempel på en bil i samme kategori, og bilen du får kan ha en annen størrelse. Du må også lese nøye hva som er inkludert og ekskludert i leieprisen før du godkjenner bestillingen.

4.8 Barneseter

Regler for bruk av barneseter varierer fra land til land. Sørg for å sette deg inn i reglene som gjelder for det landet der du skal bruke leiebilen, siden loven i mange land sier at det er sjåførens ansvar å overholde dette.

4.9 Medbringing av bestillingsbekreftelse/-kvittering

Du må til enhver tid sørge for å ha dine bestillingsbekreftelser/billetter og kredittkort (inkludert førerkort) med på reisen. Vi er ikke ansvarlig dersom leverandøren ikke gir deg det bestilte produktet eller tjenesten uten fremvisning av dokumentasjon som nevnt.

4.10 Ekstrautstyr

Eventuelt ekstrautstyr betales direkte til den lokale bilutleier på stedet. MrJet/ebookers er ikke ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader ved manglende leveranse av ekstrautstyr. På alle tilegg som betales på stedet, som f.eks. ekstra sjåfør, envegsleie, barnestoler etc., tilkommer lokale skatter og i visse land også flyplasskatt/avgift. Kostnad for vinterdekk legges til på plass for visse destinasjoner, for eksempel Tyskland og Sveits.

4.11 Betingelser for prismatch – bestilling av leiebil

Vi er så sikre på at våre priser er minst like bra som hvilken som helst annen pris du kan finne på nettet, at vi har en prismatch. Dersom du finner en bedre pris på samme leiebil, betaler vi tilbake mellomlegget.

Kontakt oss med følgende informasjon:

1. Referansenummeret ditt fra ebookers.no.
2. Firmanavn og nettaddressen til den andre nettsiden hvor du fant prisen.
3. Detaljene rundt prisfunnet, med skjermbilde av prisen tilbudt på den andre nettsiden.

Vi ser nærmere på saken din og kontakter deg via e-post i løpet av 2 virkedager. Hvis du har krav på refusjon refunderes mellomlegget til kredittkortet du brukte da du utførte bookingen din hos oss. Vi forbeholder seg retten til å endre eller avslutte hele eller deler av Prismatchen til enhver tid, i forhold til vilkårene og bestemmelsene du finner på ebookers.no.

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Kravet om refusjon må kreves innen 14 dager etter bestillingen og minst 72 timer før dato for henting av bilen.
 • Kun priser fra utsalgssteder på nett vil bli matchet. Den lavere leiebilprisen må tilbys av et registrert reiseselskap eller leiebilfirma.
 • Kravet ditt må baseres på følgende likhetspunkter: samme leiebilfirma, samme type bil, samme dato, samme henting- og avleveringssted og samme ting inkludert som tilbys på ebookers.no.
 • Bilutleien til lavere pris må være tilgjengelig for kunden ved nettbestilling øyeblikkelig. "Ved etterspørsel"-biler er ikke inkludert i ordningen.
 • Bevis i form av et skjermbilde (eller lignende) av det lavere pristilbudet må tas samme dag som man har utført bookingen på ebookers.no. Skjermbildet må vise det følgende: detaljert pris, leiebilfirma, type bil, dato(er), henting- og avleveringssted, hva som er inkludert i prisen, samt dato og tid for sammenligningen.
 • Leiebilen til lavere pris kan ikke være et spesialtilbud, nedsatt på grunn av "frequent flier"-poeng, andre medlemsfordeler eller som del av en pakkeløsning.
 • Ebookers.no må kunne verifisere kravet innenfor rimelig sikkerhet.
 • Den lavere prisen for bilutleie må være tilbudt i samme valuta som ble brukt i bookingen med ebookers.no.
 • For å kunne melde et priskrav, må en booking allerede ha blitt gjort på ebookers.no-siden, og senere lavere priser på ebookers.no er ekskludert fra prismatchordningen.
 • Ebookers.no er ikke ansvarlig for utbetaling av refusjon i følge Prismatchen med tanke på priser som er vist ved en feil av ebookers.no eller våre utsalgstilbydere, eller typografiske, printerrelaterte, administrative eller tekniske feil i materialer som viser til priser og Prismatchen.


For å sende inn et krav basert på en prissammenligning, vennligst kontakt oss.


5. HOTELL- OG FLYPAKKER

5.1 Lokale ekstraavgifter

Visse hoteller krever at en ekstra avgift blir betalt på stedet (f.eks. en hotellavgift) ved inn- eller utsjekking. Vær oppmerksom på at dette beløpet kommer i tillegg til beløpet som vises under bestillingsprosessen for “'totalbeløp for bestilling”.

5.2 Forbehold om kart/avstand

Vær oppmerksom på at kartinformasjon om avstand fra sentrum til hotellet bare er veiledende. Hvis en kunde ønsker at hotellet skal være innen en viss avstand fra sentrum eller et bestemt sted, må kunden kontakte hotellet før bestillingen blir foretatt.

5.3 Prismatch – HOTELL- OG FLYPAKKER

Hvis du tror at du har funnet en lavere pris enn prisen du har betalt, sender du det inn i henhold til det som står skrevet nedenfor, og vi vil undersøke, og hvis det er aktuelt, tilbakebetale differansen. Følgende krav må være oppfylt:

 • Refusjonen må kreves innen 14 dager etter bestillingen og minst 7 dager før avreisedatoen.
 • Kravet må være basert på sammenligning av priser fra andre reiseforhandlere på Internett.
 • Kravet må være basert på en like-for-like-sammenligning av følgende elementer: samme reisedatoer, samme reiserute, samme flyselskap (charterturer er unntatt), samme tidstabell, samme klasse på flyet, samme passasjertype (f.eks. voksen, barn eller spedbarn), samme antall passasjerer, samme hotell, samme romtype, samme boform, samme datoer og det samme må være inkludert som det som tilbys av ebookers (f.eks. inkludert serviceavgifter, -skatter og frokost).
 • Fly- og hotellpakken til lavere pris må være umiddelbart tilgjengelig for kunden via elektronisk bestilling. Bestillinger "på forespørsel" er unntatt.
 • En skjermbildedump (eller lignende) av det laveste pristilbudet må tas samme dag, senest to timer etter at du har bestilt hos ebookers. Skjermbildet må inneholde følgende elementer: detaljert pris, flyselskap, reisedatoer, reisemål, flytider, flyklasse, passasjertype, antall passasjerer, navn på hotell, ankomst- og avreisedato, romtype, boform, samt dato og klokkeslett for sammenligningen.
 • Fly- og hotellpakken til lavere pris må ikke være en del av en kampanje. Prismatch gjelder ikke i ebookers’ messe- eller konferanseperioder. ebookers må kunne verifisere kravet om prisforskjell på en rimelig måte.
 • Prismatchen gjelder hotell- og flypakker som er bestilt samtidig som en pakke.

For å sende inn et krav basert på en prissammenligning, vennligst kontakt oss.

6. GENERELLE BESTILLINGSBETINGELSER

a) Din kontrakt

Kontrakten er enten med ebookers Scandinavia AB, org.nr. 556288-1465, forretningsadresse Tulegatan 15, Box 19046, 104 32 Stockholm, IATA-nummer 6020563-3 (handelsnavnet er ebookers.no, referert til som ebookers i dette dokumentet) eller andre reiseleverandører (som flyselskaper, inkludert lavprisselskaper, hoteller, forsikrings- og bilutleiefirmaer) avhengig av hva slags reiseprodukter eller tjenester du bestiller.

Når du bestiller en pakke eller bare et hotell som vi selger som hovedmann (se forklaring ovenfor under punkt 3.4), er kontrakten mellom deg og ebookers. En “pakke” er en forhåndsarrangert kombinasjon som varer i minst 24 timer av minst to av følgende: (a) transport (b), overnatting eller (c) andre turisttjenester som utgjør en betydelig del av bestillingen, og disse to eller flere komponentene blir solgt til deg i sin helhet på samme tidspunkt av oss til en samlet pris hvor hele betalingen gjøres til oss.

Du vil bli belastet for hele prisen på pakkereisen fra ebookers, som indikert under bestillingen. Du vil på kontoen eventuelt se debiteringer per produkt i pakkereisen som til sammen utgjør den totale pakkeprisen.

Hvis du bestiller en lavprisflyreise hos oss, som er flyreiser med et lavprisselskap som vises av logoen på vårt nettsted, vil vi foreta bestillingen som mellommann, og kontrakten for lavprisflyreisen vil i tillegg være underlagt flyselskapets vilkår som kan begrense eller utelukke ansvar overfor deg (ofte i samsvar med ulike gjeldende internasjonale konvensjoner).

Hvis bestillingen ikke er en pakke eller forhåndsbetalt hotell, vil vi foreta bestillingen på dine vegne som bestillingsagent for de relevante reiseleverandørene, og kontrakten vil være underlagt de relevante vilkårene fra leverandøren som kan begrense eller utelukke ansvar overfor deg (ofte i samsvar med ulike gjeldende internasjonale konvensjoner). Dersom du ønsker å lese gjennom de relevante vilkårene fra leverandøren, kan du gå til linken på vårt nettsted der leverandørens betingelser kan leses i forbindelse med bestillingen. I tilfeller der det ikke er mulig å få tilgang til leverandørens vilkår via en link, oppgir vi leverandørens kontaktopplysninger slik at du kan kontakte dem. Du kan også gå til den relevante leverandørens offisielle nettsted.

Ferien er ikke en pakke dersom du, eller reiserådgiverne på dine vegne, setter sammen to eller flere forskjellige og individuelt prisede typer av produkter eller tjenester, og der du bestiller disse produktene samtidig for en totalpris.

Kontrakten er inngått når betalingen er registrert og en bekreftelse har blitt utstedt. Prisene bekreftes i det siste trinnet i bestillingsprosessen når du klikker på “Godta og kjøp”. Prisene vises med valutakurser som beregnes på daglig basis. Når en bestilling blir foretatt, gjelder valutakursen fra tidspunktet da bestillingen ble foretatt, og den vil gjelde for alle eventuelle endringer eller avbestillinger av den bestillingen. Valutakursene fastsettes av ebookers. Disse bestillingsvilkårene gjelder for alle bestillinger (herunder bestillinger der vi bare fungerer som mellommann), med mindre noe annet er oppgitt spesielt.

Alle ebookers gebyrer kan til enhver tid endres. Dette inkluderer telefonsalg, avbestilling, endring, betaling med kort og andre gebyrer. Slike avgifter kan reduseres, økes eller fjernet til enhver tid.

b) Bytte av flyplass

Dersom reiseruten krever at du skal reise fra en annen lokal flyplass, må den reisende betale transferkostnaden på stedet.

c ) Minimumsalder for å booke

Du må være minst 18 år for å bestille hos ebookers.

d) Korrekt navn

Navnet i passet må samsvare med navnet på billetten for å være sikker på at du kan reise og at forsikringen er gyldig. Med unntak av de tilfeller som beskrives i punkt 1.1.5 ovenfor, vil eventuelle navneendringer føre til en ikke-refunderbar avbestilling, og vi vil om mulig foreta en ny bestilling hvor gjeldende pris blir krevd.

e) Angrefrist

I henhold til angrerettsloven (2000) er det ingen angrefrist for kontrakter vedrørende overnatting og transport. Kjøp av reiser og overnatting fra ebookers innebærer derfor ingen lovpålagt angrefrist.

f) Retningslinjer for personvern

Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi bruker opplysninger som vi innhenter fra deg når du bruker nettstedet, kan du lese våre retningslinjer for personvern på nettstedet. De utgjør en del av kontrakten for reisetjenestene. Hvis du ikke godtar alle disse betingelsene, må du ikke bruke dette nettstedet. Du må ta godt vare på alle former for identifikasjon som vi gir deg for at du skal kunne bruke tjenestene på dette nettstedet. Du må oppgi riktig og fullstendig informasjon når du bruker dette nettstedet.

g) Lovvalg

Disse bestillingsbetingelsene skal være underlagt og tolkes i henhold til svensk rett, og svenske domstoler skal ha ikke-eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av dette. I tillegg kan bestilling av overnatting også være underlagt lokale lover, sedvaner og bestemmelser, som kan endre seg fra tid til annen.

h) Forsikring

Vi anbefaler at du tegner tilfredsstillende reiseforsikring før avreise.

i) Pass, visum og helseopplysninger

1) Du er ansvarlig for å sjekke med den aktuelle ambassaden eller konsulatet om det kreves visum for reisemålet du skal besøke (herunder land som du skal reise gjennom) og når du gjør det, indikér særskildt hvis du ikke har et pass hvor det står ”Norsk statsborger”. Hvis du unnlater å sjekke om du trenger visum, er du selv ansvarlig for eventuelle kostnader, tap eller skader som følge av dette.

2) Det er også viktig å inkludere alle transitt-steder på reisen, ettersom visum kan være påkrevd også for disse landene. Vær oppmerksom på at enkelte land krever at passet er gyldig i seks måneder etter at oppholdet ditt avsluttes. Regler kan variere fra land til land, og du bør kontakte ambassaden eller konsulatet på reisemålet for å få relevant og oppdatert informasjon.

3) Det er viktig at du kontrollerer at passet ditt er gyldig og uskadet, siden tegn på skader kan føre til at du blir nektet å gå om bord på flyet eller adgang til landet du reiser til. Hvis du trenger informasjon om passets gyldighet, fremgangsmåte for, og hvor lang tid det tar å søke om et nytt pass eller fornye et eksisterende pass, regler i forhold til mindreårige, eller hvis passet er mistet eller stjålet, kan du kontakte politiet på www.politiet.no

4) Nye regler for reisende som skal reise til/via USA med avreise fra og med 12. januar 2009, er at alle som reiser til/via USA på et såkalt Visa Waiver-program (VWP), må registrere seg elektronisk på forhånd. Gå til følgende kobling hvis du ønsker mer informasjon. Merk at registreringen må gjøres minst 72 timer før avreise.

5) Du er ansvarlig for å rådføre deg med lege eller legesenter i god tid før avreise om eventuelle vaksiner eller andre helsekrav som kan gjelde for din reise.

j) Råd før du reiser

Vi anbefaler at du før avreise sjekker om Utenriksdepartementet har sendt ut råd (for eksempel forholdsregler) for reisemålet ditt. Informasjon om reiseråd kan finnes på www.landsider.no

k) Bestilling av reisen

Når du bruker nettstedet vårt til å bestille, må du gi oss kreditt- eller debetkortopplysninger for betaling av hele reisen. Du gir oss eller en autorisert tredjepart rett til å trekke den totale kjøpesummen. Vær oppmerksom på at du kanskje må vise et kredittkort ved innsjekking, utleie eller henting for å bekrefte autorisert kortbruk eller garantere for eventuelle ekstraomkostninger. Du vil bli belastet for hele prisen på pakkereisen fra ebookers, som indikert under bestillingen. Du vil på kontoen eventuelt se debiteringer per produkt i pakkereisen som til sammen utgjør den totale pakkeprisen.

Prisen på hvert enkelt produkt eller tjeneste vurderes regelmessig, og den kan gå opp eller ned. Reklame- eller rabattilbud på nettstedet tilbys etter vårt skjønn. Alle tilbud er i henhold til tilgjengelighet og kan trekkes tilbake når som helst.

Vi vil belaste deg for eventuelle ekstra gebyrer vi pådrar oss i forbindelse med betaling ved bruk av et debet- eller kredittkort, og i tillegg til prisen på reisen, er det et bestillingsgebyr per person. Alle slike gebyrer blir uthevet under bestillingen.

Når du foretar en bestilling, garanterer du at du er autorisert til å godta, og godtar disse betingelsene på vegne av deg og alle medlemmene i følget. Hvis du foretar en bestilling for mer enn en person, er du videre ansvarlig for betaling fra alle parter som du bestiller for. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at informasjon som vi eller noen av våre ansatte eller leverandører gir deg, videreformidles til alle medlemmene i reisefølget. All informasjon som vi gir deg, skal anses som gitt til hver enkelt part som du foretar eller har foretatt en bestilling for.

l) Hvis noe går galt

Vær oppmerksom på at denne delen ikke gjelder lavprisflyreiser. Hvis det oppstår et problem med lavprisflyreisen, må du ta kontakt med flyselskapet fordi avtalen er mellom deg og flyselskapet (se forklaring i punkt 6 a) ovenfor).

1. Hvis det oppstår et problem mens du er i utlandet, må du informere den relevante leverandøren (f.eks. hotell, bilutleiefirma, flyselskap).

2. Hvis leverandøren ikke kan løse problemet på en tilfredsstillende måte, kontakter du oss på kontoret i Stockholm så skal vi prøve å hjelpe deg.

3. Hvis problemet ikke blir løst, må du varsle oss så snart som mulig og skrive til kundeservice innen 28 dager etter at du har kommet hjem. Oppgi referansenummeret for bestillingen og all nødvendig informasjon. Hvis du krever kompensasjon for penger som du har måttet betale på grunn av en feil, må du legge ved kvitteringer for dette. Hvis du legger ved andre relevante dokumenter, kan det redusere behandlingstiden. Kontakt oss på kontoret i Stockholm for å rapportere eller spørre om dette.

4. Hvis du unnlater å varsle oss innen tidsfristen som er oppgitt i punkt 3, kan det hindre oss i å løse problemet og/eller undersøke det ordentlig, noe som kan ha negativ innvirkning på din potensielle rett til kompensasjon.

5. Europakommisjonens plattform for konfliktløsning knyttet til salg online er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr.

m) Vårt ansvar for din reise

Pakkereiser og forhåndsbetalt hotell

Dersom vi etter at pakkereisen er påbegynt ikke kan tilby deg vesentlige deler av tjenesten som vi har avtalt skal være en del av pakkereisekontrakten, vil vi gjøre vårt beste for å finne et passende alternativ uten ekstra kostnader. Dersom vi ikke er i stand til å tilby deg et passende alternativ, eller du kan vise til gode grunner for å avvise alternativene, vil vi organisere frakt tilbake til avreisestedet (eller et annet avtalt alternativ) hvis det er rimelig å gjøre det, med tilsvarende transport uten ekstra kostnader. Hvis det alternative opplegget har en lavere standard enn det opprinnelige, kan du også, dersom det er rimelig, ha krav på avslag og kompensasjon.

I henhold til punktene nedenfor påtar vi oss ansvar for å sikre at bestillingen av pakke eller kun overnatting som vi selger til deg som hovedmann, som du bestiller hos oss, leveres som beskrevet på vårt nettsted. Hvis en del av bestillingen av pakke eller kun overnatting som vi selger som hovedmann, ikke er som beskrevet og/eller ikke er av en viss standard som følge av feil fra en av våre ansatte, agenter eller leverandører, vil vi betale deg en rimelig kompensasjon hvis dette forringer kvaliteten på reisearrangementet. Hvis den reduserte kvaliteten skyldes en hendelse utenfor vår kontroll, er vi ikke ansvarlig for å tilby deg noen kompensasjon. For at vi skal kunne gjøre noe etter at turen er avsluttet, må vi få beskjed i løpet av oppholdet.

Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for å betale erstatning for en mangel på pakken, eller kun overnatting som vi selger som hovedmann, som skyldes forhold på din side eller oppstår som følge av omstendigheter utenfor vår kontroll og som verken vi eller våre leverandører (til tross for rimelig aktsomhet) kunne ha forventet eller unngått.

Vårt ansvar i forhold til bestilling av kun overnatting som vi selger som hovedmann, skal i alle tilfeller være begrenset til maksimalt to ganger prisen på overnattingen som vi selger som hovedmann, og ved beregning av kompensasjonen for en mangel i slike bestillinger, skal vi ta følgende relevante faktorer med i beregningen: i) prisen du har betalt for kun overnatting som vi selger som hovedmann, ii) eventuelle tiltak som det var rimelig for deg å iverksette for å gjøre ubeleiligheten/skaden som du opplevde så minimal som mulig og iii) i hvilken grad feilen mangelen reduserte kvaliteten på produktene.

Andre bestillinger

Hvis du ikke har bestilt en pakke eller kun overnatting som vi selger som hovedmann, og vi da bare fungerer som en bestillingsagent for tredjepartsleverandøren din reise, har vi intet ansvar på noen måte hvis reisen er mangelfull, og i særdeleshet har vi ikke noe ansvar for noe tap, personskade eller død som måtte skje, med mindre et slikt tap skyldes vår uaktsomhet.

n) Viktige merknader om ansvarsbegrensninger

I forbindelse med internasjonale reiser er vårt ansvar overfor deg begrenset eller unntatt på samme måte som angitt av de relevante internasjonale konvensjonene nedenfor. Det betyr at vårt ansvar overfor deg skal være begrenset til det faktiske pådratte ansvaret til fly- eller transportselskapet som påtar seg relevante reisetjenester.

ebookers er et selskap som kun organiserer reiser og ferier, og det har derfor ingen kontroll på eller driver noe flyselskap, rederi eller jernbaneselskap. Når du reiser, kan reisen være underlagt visse internasjonale konvensjoner, som, men ikke begrenset til, Warsawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen (internasjonal lufttrafikk), Athen-konvensjonen (internasjonal sjøfart) eller COTIF (internasjonal jernbanetrafikk), med slike tillegg og endringersom blir gjort fra tid til annen ("Konvensjonene"). Du godtar at disse Konvensjonene gjelder for deg på reisen.

Du godtar at flyselskapets eller transportselskapets egne "vilkår" gjelder for deg på reisen. Når vi organiserer transporten for deg, er vi underlagt vilkårene og ansvarsbegrensningen i internasjonale konvensjoner og "flyselskapets vilkår". Du aksepterer at alle vilkårene i "flyselskapets vilkår" utgjør en del av kontrakten med oss i tillegg til transportselskapet, og at "flyselskapets vilkår" skal anses å være inkludert ved referanse i kontrakten. Flyselskapenes vilkår er tilgjengelige på vårt nettsted i bestillingsgjennomføringen. Flyselskapenes vilkår er også tilgjengelig på nettstedet til det enkelte flyselskapene.

l) Priser

Vær oppmerksom på at denne delen bare gjelder for pakker.

Prisen på pakken kan variere, og du kan ha rett til en refusjon eller plikt til å betale en ekstraavgift i forhold til prisen som er oppgitt på bekreftelsen, hvis slike variasjoner skyldes endringer i følgende: transportkostnader (f.eks. flypriser, drivstoffpriser, avgifter på arbeidskraft, statlig regulering eller sikkerhet eller av sikkerhetsmessige årsaker); statlige tiltak som endringer i skatter og avgifter (herunder MVA); eller avgifter for tjenester (f.eks. landingsskatter eller innreise-/utreiseskatt i havner og flyplasser) eller på grunn av svingninger i valutakurser. Slike prisøkninger blir ikke foretatt mindre enn 30 dager før avreisedatoen.

Hvis slike variasjoner er nødvendige, skal vi selv dekke beløp på opptil tilsvarende 2 % av pakkeprisen som vist på bekreftelsen (unntatt forsikringspremier og/eller endringsavgifter).

Bare variasjoner i prisen på mer enn 2 % blir avkrevd eller refundert til deg, etter forholdene. Dersom ekstraavgiften overskrider 10 % av hele kjøpesummen for pakken som vist på bekreftelsen (unntatt forsikringspremier og/eller endringsavgifter), kan du velge å avbestille bestillingen av pakken innen 14 dager etter utstedelsesdatoen for den reviderte fakturaen som viser ekstraavgiften som skal betales.

Dersom dette er tilfelle, og du velger å avbestille, sender vi deg alle pengene du har betalt oss for bestillingen. Enten du avbestiller eller ei, har du rett til å godta et tilbud om alternative reisemåter fra oss hvis vi kan tilby deg det. Hvis de eneste alternative reisemåtene er av lavere kvalitet, refunderes prisforskjellen. Du kan også, hvis det anses som rimelig, ha krav på kompensasjon.

p) Hendelser utenfor vår kontroll

Med unntak av der det er uttrykkelig angitt i disse bestillingsbetingelsene, beklager vi at vi kan ikke påta oss ansvar eller betale ut kompensasjon hvis utførelsen av våre kontraktsmessige forpliktelser ikke kan gjennomføres på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, slik det er beskrevet i punkt 1.4 ovenfor.

q) Oppførsel

Det er ditt ansvar å sørge for at du og medlemmene av din gruppe ikke oppfører seg på en måte som er upassende eller som forårsaker fare, lidelser, krenkelse eller skade for andre eller som risikerer skade på eiendom som tilhører andre (inkludert, men ikke begrenset til beruset tilstand og besinnelsestap i luften) mens du er på reise.

Dersom vi, innenfor det vi eller våre leverandører finner rimelig, anser at din oppførsel er upassende og forårsaker fare, lidelse, krenkelse eller skade på andre, eller risikerer skade på eiendom som tilhører andre, kan vi og/eller våre leverandører (f.eks. hotelldirektører, piloter) iverksette nødvendige tiltak for å sikre sikkerheten og trivselen til våre kunder og deres eiendeler og våre leverandører, inkludert avbryte din reise, i hvilket tilfelle vårt og våre leverandørers ansvar overfor deg opphører umiddelbart, og du vil ikke være kvalifisert for noen refusjon, kompensasjon og/eller eventuell tilbakebetaling av kostnader eller utgifter du kan pådra deg som følge av et slikt avbrudd. Videre vil du være ansvarlig for tilbakebetaling til oss for eventuelle utgifter som vi pådrar oss unødvendig som et resultat av et slikt brudd.

r) Endring av betingelser

Vi kan endre disse betingelsene når som helst uten forvarsel. Hvis vi endrer disse betingelsene, vil de endrede betingelsene tre i kraft når de legges ut på dette nettstedet, og du anses å ha godtatt de relevante endringene.

s) Spesiell hjelp

Hvis du er funksjons- eller bevegelseshemmet eller trenger ekstra hjelp av en eller annen årsak, må du gi oss beskjed om det når du bestiller. Hvis disse behovene endres før reisen, må du informere oss. Vi videreformidler informasjonen som vi mottar fra deg, til den aktuelle flyplassen, flyselskapet, hotellet eller bilutleiefirmaet (eller andre eventuelle reiseleverandører). Vi er ikke ansvarlig overfor deg for tap du kan lide dersom vi eller våre leverandører ikke kan oppfylle dine krav.

t) Værforhold

Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle avbrudd på reisen på grunn av dårlige eller uvanlige værforhold.

u) Spesielle forespørsler

Fortell oss hvis du har spesielle forespørsler, så skal vi videreformidle dem til den relevante leverandøren. Vi kan imidlertid ikke garantere at dine spesielle forespørsler blir oppfylt, siden vi ikke har noen direkte kontroll over måten tjenestene tilbys på.

v) Telefonsamtaler

Vi forbeholder oss retten til tilfeldig registrering av telefonsamtaler for å sikre at kundeservicen stadig gjennomgås. Les våre retningslinjer for personvern hvis du ønsker mer informasjon.

x) Hva er en rabattkode?

En rabattkode behøves for å få del i spesielle rabatter, tilbud og priser fra ebookers. For å benytte rabatten angir du koden nedenfor og søker etter hotell markert med . Rabatten din dras av fra den totale kostnaden (exklusiv skatter og avgifter når du betaler. Rabattkoder kan bare benyttes en gang per kjøp og gjelder kun opp til totalbeløpet (exklusiv skatter og avgifter) eller beløpet som angis av rabattkoden (det laveste beløpet av disse to).